Zakupy na raty

Zakupy na raty

Szybkość i wygoda

 • Ograniczamy formalności do minimum - kredyt możesz otrzymać nawet tylko na podstawie dowodu osobistego.
 • Nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń(poręczycieli, weksli).
 • Kredyt ratalny otrzymasz w naszym sklepie w błyskawicznym tempie - nawet w ciągu 15 minut
 • Spłacać raty możesz za pomocą:
 • przekazu pocztowego,
 • przelewu,
 • w punktach sieci VIA Moje Rachunki znajdujących się w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju.

 


Pierwsze zakupy z nami?

Nie korzystałeś jeszcze z zakupów na raty w naszym systemie wystarczy, że przedstawisz:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.

 Kredyt ratalny na dowód

Z myślą o Tobie stworzyliśmy specjalny pakiet przywilejów. Jeżeli korzystałeś wcześniej z zakupów w naszym systemie i terminowo spłacałeś lub spłacasz raty:

 • otrzymasz kredyt jeszcze łatwiej i szybciej - przedstawiając jedynie dowód osobisty (bez zaświadczenia o zarobkach),
 • nie musisz dokonywać wpłaty własnej,
 • masz ułatwiony dostęp do wyższych kredytów,
 • już po terminowej spłacie pierwszej raty możesz zaciągnąć kolejny kredyt jedynie na podstawie dowodu osobistego.

Jakich dokumentów wymagamy?

Aby dokonać zakupu na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć dowód osobisty.  Klienci, którzy nie mogą otrzymać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego, powinni dostarczyć następujące dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów:

 

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące

Pobierz dokument PDF (37 kB)

 

 • emeryci:
  ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
   
 • renciści:
  • dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
   oraz
  • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
    
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
    
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
   oraz
  • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
   oraz
  • dokument uzależniony od formy opodatkowania: Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą
   • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
   • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
   • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)
     
 • inne źródła dochodu:
  według indywidualnych ustaleń

 

*) oryginał do wglądu


 

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, prowadzenia danych statystycznych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.